Jaap de Raat

Photography, interlacing digital techniques with artisanal and historical processes, as sustainable as possible

9x9 verbeeld

Vanf 9 september 2022 exposeer ik samen met Ellen, Karin, Saskia en Welmoed in het atrium van het Stadsbouwhuis (waar we allen onze werkplek hebben/ hadden) de uitkomst van ons “beeldonderzoek” naar het dagthema 9×9 van Leiden European City of Science 2022. Een wetenschapsfestival van 365 dagen in Leiden.

In de Noorse mythologie blijken er  negen “werelden”of sferen te bestaan. Die weer verankerd zijn in de levensboom. Deze verhalen hebben natuurlijk velen geïnspireerd: Wagner en Tolkien zijn bekende voorbeelden. Ik heb geprobeerd door middel van collages van mijn foto’s die werelden te verbeelden. Elke collage is 9 x9 duim/inch groot. De achtergrond bestaat uit 9 delen die samen de levensboom verbeelden. Hier door heen is een tekst te zien als metafoor voor het louter imaginaire voortbestaan van de levensboom en de werelden dankzij de taal.

In de grid zijn de 9 werelden met behulp van magneetjes min of meer in overeenstemming geplaatst met hun overgeleverde situering in de levensboom.

Linksboven: Vanaheim/ Vindheim, huis van de winden. Woonplaats van de zee- en luchtgoden; de aardse atmosfeer.

Middenboven: Ljósalfheim/ Alfheim. Woonplaats van de lichtelfen. O.m. helpers en inspiratie voor poëzie, muziek en creativiteit. Noorderlicht?

Rechtsboven: Asgard. Woonplaats van de godenfamilie Assen, met Bifrost, de regenboogbrug (zie laatste plaatje in de serie

Linksmidden: Swaralfheim. Woonplaats van de “darkelves”/ dwergen die in grotten en gangen leven als mijnwerkers, smeden van wapens en juwelen. Hun wereld ligt onder Midgard.

Middenmidden: Midgard. Woonplaats van de mensen.

Rechtsmidden: Jotunheim. Woonplaats van de steen-en ijsreuzen, verwant aan de “Assen”, maar ook hun vijanden. Staat voor chaos, zoals Asgard staat voor orde. Mitgard ligt hier a.h.w. tussenin.

Linksonder: Muspelheim. Wereld van hitte, vuur en lava etc. Doet het ijs smelten waardoor leven mogelijk wordt.

Middenonder: Helheim. Woonplaats van Hel, godin van de dood. Donkere plaats voor de doden die niet in een gevecht gestorven zijn.

Rechtsonder: Niflheim. Wereld van vorst, mist, sneeuw en ijs; tegengesteld aan Muspelheim.

De laatste vier platen  in de galerij verbeelden resp. de raven, Huginn en Muninn, van de god Odin, tweemaal reuzenwereld en tot slot de regenboogbrug die Asgard en Mitgard verbindt.