Jaap de Raat

Photography, interlacing digital techniques with artisanal and historical processes, as sustainable as possible

“Mijn variaties op de Orotone”

Tot ongeveer in de twintiger van de vorige eeuw werden zgn. orotones gemaakt. Dat zijn met de hand vervaardigde drukken op glazen plaatjes met een gouden gloed. Vanwege hun kwetsbaarheid zijn maar weinig van deze “orotones” of “miniatures d’oré” bewaard gebleven. De eerste fotografen die ze maakten, behoorden tot de Art and Craft Movement, een stroming voorafgaand aan de Art Nouveau.

Er werd een positieve druk op een glazen plaatje gemaakt. Deze werd met een sepiatoner omgekleurd. Daarna werd een laagje goudvernis op de achterkant van het glasplaatje aangebracht. Door de reflectie van het beeld via het goud kan naast de gouden gloed ook een suggestie van diepte ontstaan.

Ziehier het vertrekpunt voor het project “Mijn variaties op de orotone”, waarin ik me de vraag stel of ik met combinaties van oude en nieuwe materialen en technieken de sfeer van de “miniature d’oré” kan benaderen. Met kallitypie (Van Dyke Brown zie daar onder gebruikte termen), pigment transfer en pigment prints op “overtrekpapier” en heldere film met (imitatie)bladgoud op de achterkant maak ik mijn variaties op de orotone.