Jaap de Raat

Photography, interlacing digital techniques with artisanal and historical processes, as sustainable as possible

Gallerie under construction

Naarmate de tijd vordert, zullen de galleries met mijn oudere werk ook hier te zien zijn.